Garanti

Standardiserade lagstadgade garantier gäller för alla produkter sålda av Xtra Fritid. Den påstår att du har rätt till en säker produkt som uppfyller produktbeskrivningen.
En produkt är defekt om den är ofullständig, skadad eller trasig, eller om den inte fungerar som den ska eller inte kan användas enligt säljarens beskrivning. Som köpare är du skyldig att undersöka, vilket betyder att du är förväntad att fråga säljaren om produkten är lämplig för ditt ändamål.

Om du erhåller en opålitlig produkt har du rätt till en gratis reparation eller en ny produkt. Du kan inte alltid välja mellan en gratis reparation eller en ny produkt då Xtra Fritid förbehåller sig rätten att erbjuda en ny produkt.

Om en fråga uppstår som faller under garantins tid, inom en rimlig tidsram och vid normal användning av produkten, kommer Xtra Fritid att hjälpa dig lösa problemet.

Observera att skador som orsakats av väderförhållanden inte omfattas av garantin. Det är därför inte fråga om en skada eller en produkt som ej fungerar. Du bör kontakta ditt försäkringsbolag för att lösa denna typ av problem.

Vänligen kontakta vår kundtjänst för att göra en reklamation; om problemet omfattas av den juridiska standardgarantin kommer Xtra Fritid att lösa ditt problem genom att erbjuda den lämpligaste lösningen, antingen genom att tillhandahålla reservdelar, en delvis återbetalning eller en helt ny produkt.