Sekretess- och cookiepolicy

Detta är en sekretess- och cookiepolicy för CMobile AB och tillhörande webbshop nedan kallat: ”Xtra Fritid”). I denna policy förklarar vi hur Xtra Fritid behandlar personuppgifter. Vi hämtar dessa uppgifter via vår webbshop www.xtrafritid.se (nedan kallat: ”webbshop”). Dessutom förvärvar vi personuppgifter när kunder kontaktar oss nedkopplad, till exempel för att begära information. Denna policy gäller även cookies som vi använder i webbshop.

1.DEFINIERINGAR   

I denna sekretess- och cookiepolicy för Xtra Fritid används följande termer:

 • Webbshop: webbshoppen www.xtrafritid.se och alla andra webbshoppar utnämnda av Xtra Fritid, URL eller applikation.
 • Interaktion: användningen av funktioner i webbshoppen såsom önskelista, kassan, anmälan till nyhetsbrev, mitt konto och chatt.
 • Webbshoppens besökare: en kund som besöker webbshoppen för första gången som inte interagerar med webbshoppen.
 • Webbshoppens kunder: en kund som interagerar med webbshoppen.
 • Konto: det konto som en kund måste skapa via webbshoppen för att kunna lägga en beställning.
 • Sekretess- och cookiepolicy: Xtra Fritids sekretess- och cookiepolicy

2.SÄKERHETEN AV DIN PERSONLIGA DATA

Xtra Fritid respekterar sekretessen hos sina kunder, affärsrelationer och användare av webbshoppen. Vi ser till att alla personuppgifter som Xtra Fritid har erhållit, skyddas och behandlas konfidentiellt.

3. INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

3.1 WEBBSHOPPENS BESÖKARE

För att göra ditt besök på Xtra Fritids webbshop som besökare mer tilltalande samlar Xtra Fritid in dina personuppgifter och navigeringsbeteenden på vår webbshop, och om du har hittat vår webbshop via våra annonspartners. Bland dessa uppgifter finns till exempel:

 • Land
 • Visade produkter
 • IP-adress
 • Hur du kom in på vår webbshop
 • Vart du lämnade vår webbshop
 • Med vilken typ av enhet du besökte vår webbshop

Bland annat används ovanstående information för att bättre förstå webbshoppens besökare, för att ladda in korrekt webbshop och för att visa relevanta annonser.

3.2 WEBBSHOPPENS KUNDER

För webbshoppens kunder samlar vi in samma information som för webbshoppens besökare, kompletterat med information som kunder delar med sig till oss, till exempel:

 • Preferenser i önskelistan
 • Beställda produkter
 • Kontaktinformation

3.2.1 KUNDKONTO

För att kunna lägga en beställning i webbshoppen och lämna recensioner behöver du ett konto.

 • För-och efternamn
 • E-postadress
 • Lösenord

Uppgifterna som nämns ovan används för följande ändamål:

 • Skapa och hantera ditt kont
 • Att motverka bedrägeri, missbruk och/eller felaktig användning av ditt konto
 • För att visa de produkter du har beställt i ditt konto
 • För att optimera anspråk och hålla reda på kontakthistorik om beställningar i webbshoppen och produkter som erbjuds av tredje part
  Informationen sparas åtminstone så länge du har ett konto på Xtra Fritid.

3.2.2 BESTÄLLNINGAR

3.2.2.1 KASSAN – LEVERANSADRESS

Genom ditt konto kan du lägga beställningar på produkter som erbjuds i webbshoppen. Som en del av beställningsprocessen behöver du förse oss med ytterligare information utöver den information som behövs för att skapa ett konto. Detta gäller leveransadressen:

 • Namn
 • E-postadress
 • Leveransadress
 • Telefonnummer
 • Företagsnamn (om tillämpligt)
 • VAT-nummer (om tillämpligt)
 • CoC (Chamber of Commerce) nummer (om tillämpligt)

Uppgifterna ovan och din kontoinformation används bland annat för följande ändamål:

 • För att hålla dig informerad om status för dina beställningar
 • För att slutföra beställningen/avtalet, bland annat leverans och så kallade förpliktelser efter försäljning
 • Fakturering
 • För att förbättra vår service
 • För att hantera frågor och klagomål
 • För att anpassa marknadsaktiviteter
 • För att beställa på uppdrag av ett företag

3.2.2.2 KASSA – FAKTURAADRESS

När du har fyllt i uppgifterna om leveransadressen, ber vi dig om följande uppgifter för din fakturaadress.

 • Företagsnamn (om tillämpligt)
 • Namn
 • Fakturaadress
 • Telefonnummer
 • Betalningsmetod

Dessa uppgifter används bland annat för följande ändamål:

 • För att visas på fakturan/kvitto
 • För att kontakta dig angående slutförandet av beställningen, fakturering eller leverans
 • För att kunna ta emot betalning och optimera processen i kassan
 • För att förhindra bedrägeri och hackning
 • Den valda betalningsmetoden och din IP-adress vidarebefordras till vår betalningsleverantör Mondido Payments, varefter de hanterar betalningen.

3.2.2.3 KASSA – ALLMÄN BETALNINGSMETOD MONDIDO PAYMENTS

Xtra Fritid sammarbetar med Mondido Payments för att möjligtgöra betalningar via webbshoppen. Mondido Payments erbjuder följande betalningsmetoder: Paypal, Visa och Mastercard.

För att göra betalningar via Mondido Payments möjligt samlas bland annat följande uppgifter in:

 • E-postadress
 • Företagsnamn (om tillämpligt)
 • Namn
 • Fakturaadress
 • Leveransadress
 • Telefonnummer
 • Ordervärde
 • IP-adress
 • Ordernummer
 • Enhet
 • Betalningsmetod

Denna information används bland annat för följande ändamål:

 • För att skicka ett betalningsbesked via e-post
 • För att bedöma risken för bedrägeri
 • För att skicka ordernummer via e-post vid betalning eller avbeställning av beställningen
 • För att vidarebefordra ordervärdet och betalningsmetoden så att mottagandet av betalningen via den valda betalningsmetoden kan verifieras.

Vidare kan bättre service tillhandahållas vid frågor om betalning, avbokning och återbetalning. Detta bidrar också till att förhindra fel under betalningsprocessen vilket gör upplevelsen trevligare.

3.2.3 KASSA – MINA FAVORITER

Du kan skapa egna favoriter i vår webbshop. Om du lägger till produkter i din favoritlista när du är inloggad kommer de att förbli på listan i 30 dagar.
Bland annat samlas följande information in oavsett om du är inloggad eller utloggad.

 • IP-adress
 • Surfbeteende

Om du lägger till produkter i mina favoriter när du är inloggad kan du alltid hitta dem under mina favoriter i mitt konto.
Denna information samlas in med avsikt för marknadsföring så att Xtra Fritid kan komma ihåg dina favoriter när du återvänder till webbshoppen.

3.2.4 RECENSIONER

3.2.4.1 PRODUKTRECENSIONER

Du kan recensera produkter från webbshoppen via Mitt konto. Du kan bara recensera produkter som du har köpt. När du lämnar en recension samlas följande information in så att beställningen och korrekt recension kan kopplas till korrekt e-postadress.

 • Namn
 • E-postadress
 • Produkt
 • Ordernummer

Dessa uppgifter används för att lägga upp produktrecensioner på webbshoppen och för att kontakta kunden vid eventuella klagomål.

3.2.4.2 RECENSIONER AV WEBBSHOPPEN

Via webbshoppen kan du recensera webbshoppen (och service av) Xtra Fritid. Även här måste du först ha lagt en beställning för att kunna lämna en recension. För att recensera Xtra Fritids kundservice samlas följande uppgifter in.

 • Namn
 • Boende

Uppgifterna samlas in för att kunna kontakta dig och hantera eventuella klagomål.

3.2.4.3 RECENSIONER AV ANDRA KANALER

Du kan lämna en recension om Xtra Fritid via jämförelsesidor som visar Xtra Fritids produkter och priser. För att lämna en recension samlas följande uppgifter in.

 • E-postadress
 • Namn

Uppgifterna samlas in för att kunna kontakta kunden och hantera eventuella klagomål.
För mer information om den insamlade informationen hänvisas du till sekretesspolicy för relevant andra säljare.

3.2.5 UNDERSÖKNIG OM KUNDNÖJDHET

Om du har lagt en beställning på Xtra Fritid eller efter du varit i kontakt med Xtra Fritid kan du kontaktas för att delta i en undersökning om kundnöjdhet. Denna undersökning utförs av en extern part. Om du deltar i en sådan kundundersökning kommer följande (personliga) uppgifter att behandlas:

 • Kontaktinformation
 • E-postadress och/eller telefonnummer
 • Upplevelser med (avdelningar på) Xtra Fritid och/eller anslutna företag
 • Information om en lagd eller levererad beställning
 • IP-adress

Ovannämnd information kommer bland annat att användas för följande ändamål:

 • Undersökning av kundtjänst avseende (avdelningar på) Xtra Fritid och/eller anslutna företag
 • Förbättrad service och processer
 • Hantering av frågor och/eller klagomål
 • Kontroll av missbruk (t.ex. flera recensioner/upplevelser av en och samma person)

3.2.6 KUNDTJÄNST

Om du har frågor eller klagomål om en produkt som du köpt från oss via webbshoppen eller om Xtra Fritids kundservice kan du e-posta oss eller chatta med oss. Du hittar kontaktinformationen i webbshoppen.
När du använder chattfunktionen behövs bara ditt för- och efternamn, e-postadress och ett ämne.
Ovannämnd information används för att hantera ditt klagomål.

3.2.7 DIGITALT NYHETSBREV

Du kan ansöka om olika nyhetsbrev, både allmänna och personliga. De personliga nyhetsbreven skickas baserat på till exempel: dina personuppgifter och orderhistorik, så att vi kan skicka dig mer relevanta nyhetsbrev. Om du vill prenumerera på de kostnadsfria digitala nyhetsbreven skickat av Xtra Fritid och partners, frågar vi bland annat följande personliga uppgifter.

 • Titel
 • För- och efternamn
 • E-postadress

Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbreven genom att logga in på ditt konto och avbryta prenumerationen. Dessutom kan du alltid använda uppsägningslänken i nyhetsbrevet.

3.3 HANTERING AV PERSONLIG DATA

3.3.1 HANTERING AV PERSONLIG DATA UTANFÖR EU

Vi arbetar tillsammans med tredje parter såsom Google och Facebook. Det betyder att data kan lagras på servrar utanför Europa. Olika lagstiftningar om personuppgifter gäller där. Dessa tredje parter följer Privacy Shield Principles och är anslutna till det amerikanska handelsministeriets Privacy Shield Program. Företag som är anslutna till denna princip och program anses vara företag som följer den europeiska säkerhetsnivån för personuppgifter.

3.3.2 LAGRINGSPERIOD

Xtra Fritid lagrar inte din information längre än vad som behövs för de ändamål som din information används till, om inte uppgifterna måste lagras längre på grund av lagliga krav (t.ex. lagringsskyldighet). Hur länge vissa uppgifter lagras beror på informationens art och de syften för vilka den behandlas. Lagringsperioden kan därför skilja sig åt per syfte.

3.3.3 SÄKERHET

Xtra Fritid vidtar åtgärder för att skydda dina personuppgifter tillräckligt. För att uppnå detta använder vi medel som passar våra aktiviteter, arten och storleken på vårt företag, samt vilken typ av data vi behandlar. Vi gör detta för att förhindra obehörig tillgång till, justering, avslöjande eller förlust av personliga uppgifter.
Vi förväntar oss att du också bidrar till att skydda dina personuppgifter genom att hålla dina inloggningsuppgifter (e-postadress och lösenord) hemliga. Dela aldrig dina inloggningsuppgifter med någon och behandla dem med försiktighet.

3.3.4 ÅTKOMST OCH FÖRBÄTRITRING AV DINA UPPGIFTER

Du kan alltid komma åt dina egna uppgifter och justera dem om det behövs, genom att logga in på ditt konto.
Om du inte har ett konto kan du begära eventuella personuppgifter om dig som Xtra Fritid har. Om uppgifterna är inkorrekta kan du be Xtra Fritid att justera. En sådan begäran om personuppgifter kan skickas via e-post.

3.3.5 RÄTTEN TILL INVÄNDNINGAR

Du kan ha invändningar på användningen av dina personuppgifter kostnadsfritt. Din invändning mot användningen av dina personuppgifter kan riktas till vår kundtjänst via e-post eller skriftligt. Inom fyra veckor får du ett svar från Xtra Fritid.
Om du motsätter dig användningen av dina uppgifter för direkt marknadsföring, kommer Xtra Fritid att sluta använda dina uppgifter för dessa ändamål. Du kommer inte längre få kommersiella e-postmeddelanden – till exempel nyhetsbrev – från Xtra Fritid.

3.3.6 SEKRETESS-OCH COOKIEPOLICY FRÅN TREDJE PARK

Denna sekretess- och cookiepolicy är inte tillämplig till webbshoppar från tredje part som är kopplade till webbshoppen. Utöver detta är inte sekretess- och cookiepolicyn heller tillämplig på uppgifter som samlats in av företag som Google. Du kan själv anpassa dina inställningar på ditt Google-konto. Konsultera deras sekretesspolicy för detta.

Xtra Fritid kan inte på något sätt hållas ansvarig för hur tredje part och företag hanterar dina (personliga) uppgifter. Xtra Fritid rekommenderar alltid att du läser sekretess- och cookiepolicy på relevanta webbshoppar och från relevanta företag.

4. ANVÄNDNING AV COOKIES

4.1 VAD ÄR COOKIES

Xtra Fritid tillsammans med många andra webbshoppar använder cookies, filer som liknar cookies och tekniker såsom ”web beacons” (nedan kallat: ”Cookies”).
En cookie är en liten textfil som skickas med sidan på webbshoppen via din webbläsare, den sparas sedan på din dators, telefons eller surfplattas hårddisk.
Cookies används till exempel för att spara lösenord och personliga inställningar, så att du inte behöver fylla i dem nästa gång du besöker webbshoppen.
Nedan förklaras hur webbshoppen använder cookies, varifrån cookies kommer ifrån och varför de används. För att optimera våra egna annonser och de från tredje part samlas bland annat följande data in:

 • Köpta produkter
 • Visade produkter
 • Beställningsvärde
 • Hur kunden kom in på webbshoppen
 • Nedan beskrivs hur cookies kan avvisas och tas bort.

4.1.1 FUNKTIONELLA COOKIES

Xtra Fritid använder cookies, till exempel Google Analytics för att komma ihåg valda inställningar och inmatade uppgifter under ditt besök i vår webbshop. Dessa cookies gör det enklare att surfa på vår webbshop eftersom vissa uppgifter inte behöves skrivas in varje gång.
Dessutom kan Xtra Fritid använda cookies som är nödvändiga för att webbshops-funktionen ska fungera, även när du besöker webbshoppen på din mobiltelefon eller surfplatta.

4.1.2 A/B TESTCOOKIES

Xtra Fritid testar kontinuerligt sin webbshop för att kunna ge den bästa användarupplevelsen, därför använder Xtra Fritid så kallade A/B testcookies av tredje part. Med A/B-tester finns det två olika varianter av webbshoppen, eller delar av webbshoppen som visas för besökare för att bestämma vilken som fungerar bäst. Som sådan bestämmer denna cookie vilken version av webbshoppen du ser.

4.1.3 WEBBSHOPPENS ANALYSCOOKIES

På webbshoppen används cookies som håller reda på vilka sidor som du har besökt. Denna information samlas bland annat in av webbanalystjänster Aol (Adserver), Alexa, Crazy Egg och Google Analytics.
Dessa webbanalystjänster använder cookies för att analysera hur besökare använder webbshoppen. Cookies används för att spara besöksinformation, t.ex. den tid som besöket till webbshoppen ägde rum eller om besökaren har besökt webbshoppen tidigare och via vilken webbshop besökaren hamnade på webbsidan.
Den genererade informationen om din användning av webbshoppen skickas i de flesta fall till servrarna hos relevanta webbanalystjänster. Webbanalystjänsterna använder denna information för att utvärdera hur du använder webbshoppen, skapa rapporter om aktiviteter på webbshoppen och erbjuda dig andra tjänster som gäller användningen av webbshoppen och internet. Xtra Fritid använder aggregerad data från rapporterna för ytterligare optimering av webbshoppen.
Xtra Fritid hänvisar till sekretesspolicyn för relevanta webbanalystjänster där det beskrivs hur de hanterar din (personliga) data när deras produkter och tjänster, bland annat webbanalys används.

4.1.4 AFFILIATE-COOKIES

På webbsidan används affiliate-cookies för att mäta effektiviteten av annonser som placeras på Xtra Fritids vägnar på tredje parts webbsidor. På så vis kan affiliate-partner belönas av Xtra Fritid för deras onlineannonsering av Xtra Fritid. Genom dessa cookies kan det kontrolleras via vilken affiliate-partner som du har nått vår webbshop, om annonser är effektiva och om de faktiskt ledde till en försäljning i vår webbshop. De gör allt detta utan utbyte av personuppgifter.

4.1.5 RETARGETING / ÅTERANNONSERING COOKIES

Webbshoppen använder retargering cookies för att visa relevanta annonser för återkommande besökare av webbshoppen. Med dessa cookies kan det byggas en profil för ditt surfbeteende så att annonserna överensstämmer med dina intressen. Annonserna visas på olika sociala medier.

4.1.6 SOCIALA MEDIER COOKIES

På webbshoppen kan du använda (till exempel) knappar till sociala medier från Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest och Google+.
Så snart du besöker en sida i webbshoppen som har knappar till sociala medier kopplas din webbläsare till relevant social medie-leverantör. Genom detta får leverantören information om sidorna på webbshoppen som du besökt med din IP-adress.
Om du är inloggad på Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest eller Google+ under ditt besök i webbshoppen, kan ditt besök kopplas till ditt konto. Om du använder knapparna genom att till exempel klicka på Facebooks Like-symbol, skickas relevant information till och sparas av relevant leverantör via din webbläsare.
Syftet med och omfattningen av de uppgifter som samlats in via sociala medier, samt vidare bearbetning, vidare användning och varaktigheten av lagringen bestäms uteslutande av knapparnas leverantör. Du kan läsa mer om detta i de relevanta leverantörernas sekretesspolicy.

4.2 ACCEPTERA OCH AVBÖJA COOKIES

Du kan acceptera eller avböja cookies genom att justera webbläsarinställningarna. Varje webbläsare är annorlunda, så Xtra Fritid hänvisar dig till informationssidan för din webbläsare eller användarhandboken för din telefon för att ange dina cookie-inställningar.
Om cookies är helt avstängda är det möjligt att du inte kan använda alla funktioner i webbshoppen. Om du använder olika datorer på olika platser måste du se till att varje webbläsares cookieinställningar är inställda enligt dina önskemål.
Du kan alltid ta bort cookies från hårddisken i datorn, telefonen eller surfplattan. Läs informationen i din webbläsare eller användarhandboken för din telefon eller surfplatta för att lära dig hur detta går till.

5. ÄNDRINGAR

Innehållet i denna integritets- och cookiepolicy kan ändras. Den senaste versionen finns alltid på Xtra Fritids webbshop. Xtra Fritid rekommenderar att du regelbundet kontrollerar denna sekretess- och cookiepolicy, åtminstone innan du lämnar personuppgifter till Xtra Fritid.

6. TA KONTAKT ELLER BEGÄRA INFORMATION

Om du är nyfiken på Xtra Fritid och vill få mer information kan du kontakta Xtra Fritid. Detta kan göras via e-post. Adress och telefonnummer finns på webbshoppen.
De personuppgifter som du lämnar till Xtra Fritid för detta ändamål kommer endast att användas för att ge dig den begärda informationen.

7. FRÅGOR

Om du har några frågor om denna sekretess- och cookiepolicy, tveka inte att kontakta Xtra Fritid.
E-post: support@xtrafritid.se

Xtra Fritid, Senast uppdaterad version 8 mars 2020